Akor cetveli
Akor cetvelini pencerede açmak için buraya tıklayınız

Akort edici (Tuner) - Kulak ile

Resme giderek akort etmek istediğiniz telin üzerine basınız.
Çıkan ses ile gitarınızın sesi aynı olana kadar ayar yapınız.

Guitar Tuner courtesy of the folks at Wimpy Player

Akort edici (Tuner) - Mikrofon ile