Ebruli

Ebruli Ebruli Barış Akarsu Akor
Ebruli Ebruli Ezginin Günlüğü Akor
Ebruli Ebruli Ezginin Günlüğü Akor
Ebruli Ebruli Ezginin Günlüğü Akor
Ebruli Ebruli Yaşar Akor
Ebruli Ebruli Ezginin Günlüğü Spotify
Ebruli Ebruli Gökhan Doğanay Spotify
Ebruli Ebruli Barış Akarsu Söz
Ebruli Ebruli Gülben Ergen Söz
Ebruli Ebruli Yaşar Söz