Yazdır
Seslendiren: Volkan Konak
Volkan Konak
Gönderen:

Zinos Kızlara Türkü (Söz)

Kız olursa on iki
Cevahir taşı olur
Kız varanda on üçe
Saçları yassı olur
Kız varan da on dörde
Başka dünyası olur
Kız varan da on beşe
Babası asi olur
Hey nana nay nada nay
Hey nada nay nayda nada nanay
Kız olursa on altı
Başka havası olur
On yediye varanda
Bekar ağası olur
On sekizi bulursa
Tamam ayvası olur
On dokuza çıkarsa
Elin mirası olur
Hey nana nay nada nay
Hey nada nay nayda nada nanay
Kız yirmiye çıkarsa
Güzel sarması olur
Kız yirmiyi geçerse
Tüfek arması olur
Yirmi beşe çıkarsa
Altın bozması olur
Eğer otuz olursa
Bana sor nasıl olur
Hey nana nay nada nay
Hey nada nay nayda nada nanay

Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
99%
Daha önce 1 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :