Yazdır
Seslendiren: Yonca Evcimik
Yonca Evcimik
Gönderen:

Taksit Taksit (Söz)

Yalancı mı yoksa
Aşkı biraz fazla
Üç beş günde bağlanamam ki ben ona
Başkasına baksa
Yüreğimi yaksa
Vazgecemem ki sonra
Taksit taksit
Hissettirmeden gitsin
Taksit taksit
Üzmeden bitsin
Her hali güzel
Her sözü şeker
Pek havalı hoş bir esmer
Gitse de olur
Kalsa da olur
Çok sevdalı hem de mağrur
Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
97%
Daha önce 8 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :