Yazdır
Seslendiren: Mehmet Atlı
Mehmet Atlı
Gönderen:

Jahr (Söz)

Jahr

Te bihar anî te gul anî
Te bax anî Bîstan anî
Te şekir anî şerbet anî
Lê te bi ser de jahr jî danî
Te şekir anî şerbet anî
Lê te bi ser de jahr jî danî
Te kêf ani seyran anî
Te dilovanî û şadi anî
Ez tî Bûm te av anî
Le te li ber de xwe jî danî
Ez ti bum te av anî

Le te li ber de xwe ji danî
Ez xapiyam ez xapiyam
Mezin nebum ez zarok mam
Ax ax ax, ax ez bum xax
Le kesi carek nego wax
Arasaz

Te bi desteki da bi destekî stand
Ez ji kêfan nebûm sazbend
Tu bizanibi tu bizanibi
Çiroka me negihiþt dawi
Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
86%
Daha önce 9 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :