Yazdır
Seslendiren: Ciwan Haco
Ciwan Haco
Gönderen:

Te Zu Te Derani (Söz)

Hate ber derã® min li nenãªrã®
L㪠gava ew Cã», min dil daye Dã»
Ka ew cawaãªn res, ka ew Dãªmãªn ges
Ka ew Bãªhna xwes, ka ew reng ã» rã»

Yara min ba kir, ey bilbil㪠Dã®n
Li ser ci digirã®, qãªrã®n ã» nalã®n
Yara te va ye, li ber cava ye
Ev dest ã» ciya, tev xwes kir bi Bãªhn

Bilbil tu zanã® gelo ez kã® me
Tu tim serbest ã®, l㪠ez girtã® me
Bãªlã®s ã» Bãªhãªlã®n, Bãªol ã» besãªdin
Ez im cegerxwã®n, xort㪠kurdã® me

Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
56%
Daha önce 9 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :