Yazdır
Seslendiren: Ahmet Özhan
Ahmet Özhan
Gönderen:

Naat_ı (Söz)

Mübtelâ yi mihnet-i mâsivâyım efendim
Garîk-i bahr-i isyan bir rüsvâyım efendim

Açılsın ne olur cemâl-i pâkinden nikâb
Yüzüne aşinâ-yı pür-vefâyım efendim

Varıp bezmine âjıkân binblr leâl ister
Ben bir garîb-i nâlân u peydayım efendim

Geçerler candan, girenler nûr hâlene Bîr kez
O dertten bin belâya müptelâyım efendim

Olur mecnûn görenler ruhsârtm A Cânân

Kapında mülk-i serap bir gedâyım efendim

Esîr-i Dâm-ı firkatte hep yandım yakıldım
Her subh u şâm inleyen tam bir nâyım efendim

Seherler Bûy-ı huzurunla tüterken her şeb
Ben neden nâr-ı hasrete yanayım efendim

Kerem eyle bırakma bendeni bu hicranla
Kerem kılmazsan, nasıl dayanayım efendim

Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0%
Daha önce 0 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :