Yazdır
Seslendiren: Karacaoğlan
Karacaoğlan
Gönderen:

Gadir Mevla'm Gısmetimizi (Söz)

Kadir mevla'm bir dileğim var senden
Artır bizim şöhretimiz şanımız
Altmış kardaş olsak hep bir anadan
Bir sofraya el uzatsa varımız

On beşimiz avlağını avlasa
On beşimiz ireçberlik eylese
Otuzumuz ağa misli söylese
İçimizde serdar olsa birimiz

Bir yiğit de silkinip ata binince
Kılıncı da arşın arşın sününce
Bir kafir de bir yiğide kıyınca
Bin kafire kılınç çalsa birimiz

Karac'oğlan der ki edelim aman
Şol yüce dağları bürüdü duman
Dünyada kur'an da ahrette iman
Sualsiz cennete girse varımız

Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4%
Daha önce 1 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :