Yazdır
Seslendiren: İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses
Gönderen:

Yaş Altmışbeş (Söz)

Aman bir güzel ki on yaşına girince gonca 
Güldür henüz açılır 
Onbirinde gonca diye koklarlar 
Onikide elma deyip saklarlar 
Onüçüncü cevri cefa çekerler 
Ondördünde badem şekere benzer ey ey aman 
 
Ah 
 
Onbeşinde güzelliğin çağıdır 
Onaltıda gören aklım dağıtır 
Onyedide göğsü cennet bağıdır 
Uzanır boyu selviye benzer ey ey aman 
 
Ah 
 
Onsekizinde hem artırır zarını 
Ondokuzda terk eylemiş arını 
Yirmisinde gözetip işini karını 
Zencirlerden kopmuş aslana benzer ey ey aman 
 
Ah 
 
Yirmibeşten sonra bıyıkları buğrulur 
Otuzunda akan sular durulur 
Otuzbeşde her günahlar sorulur 
Yatana karışmış irfana benzer ey ey aman 
 
Ah 
 
Kırk yaşında beller bükülür bağlar 
Kırkbeşinde günahlarına ağlar 
Ellisinde insanlara bel bağlar 
Dağ başına çökmüş dumana benzer ey ey aman 
 
Ah 
 
Ellibeşde sızı iner dizine 
Altmışında duman çöker gözüne 
Altmışbeşde hiç bakılmaz yüzüne 
Ahreti gözetir süphana benzer ey ey aman 
 
Ah 
 
Altmışbeşden sonra beller bükülür 
Bütün damarlardan kanlar çekilir 
Gel gel diye toprak çağırır 
Şimdi geldi geçti yalana benzer ey ey aman 
 
Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
87%
Daha önce 7 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :