Yazdır
Seslendiren: Karacaoğlan
Karacaoğlan
Gönderen:

On Birinde Bir Yar Sevdim (Söz)

On birinde bir yar sevdim 
Yeni açmış güle benzer 
On ikide şeker şerbeti 
Oğul vermiş bala benzer 
 
On üçünde gözün süzer 
Zülfünü gerdana düzer 
Kargı kamış gibi uzar 
Boyu servi dala benzer 
 
On dördünde pek derbeder 
Dostun ikrarını güder 
Nere çeksem ora gider 
Boynu toklu kula benzer 
 
On beşinde yaşar yaşın 
Her örnekten bağlar başın 
Tenhalarda arar eşin 
Tez alışkın tele benzer 
 
On altıda kurt bilekli 
Yüreği hakka dilekli 
Sağrısı yeşil örekli 
Esen poyraz yele benzer 
 
On yedide deli dolu 
Hiç bilmez gittiği yolu 
Has bahçenin gonca gülü 
Kız turnada tele benzer 
 
On sekizde göçer göçü 
Kız oğlana bulur suçu 
Gelinin ibrişim saçı 
Kızın turnada tele benzer 
 
On dokuzda olur hasta 
Zülüfleri deste deste 
Gelin şeker şerbet tasta 
Kız petekte bala benzer 
 
Naçar karacaoğlan naçar 
Aşkın kitabını açar 
Yiğirmide vaktı geçer 
Geçmez akça pula benzer 
 
Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
79%
Daha önce 3 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :