Yazdır
Seslendiren: Yaşar Turna
Yaşar Turna
Gönderen:

Cilveloy Nanayda (Söz)

Rahat borti si ma sole maziri
Var bidatşe gemidvi ma na zinciri
Gomaşinaz mamten seyiti nciyi
Mu mağodu haşo sevgüliçkimi

Dido mskvare muço dağişi mskfeyi
Drangişen giğun tolepe sfeyi
Rengiskani sanki dikaşi mkfeyi
Na gziasens toli go$ağen güli

Seyi tuta vartu si memotani
İi holo edgitu sontha boydani
İr A msfaila muço trikani
Var memahondinen sevgüliçkimi

Mçima mçimu dido kogehtu hali
Mat var miçkin hekşak muço bigzali
Ğnosiz kogamapti var miğun hali
Si guyiz memiçvi sevgüliçkimi

Tkobaşa ebiti mskalaz gebustfi
Tude kodobanthi muçoşi gebustfi
Hem şkurnaten ohoyiz elebustfi
Gomotrohu kuçhe sevgüliçkimi

Zati komiğutu  guyi pupuli
Ha$i emançinu burguli
Düzi var gomalen gobulu ğuli
Ar he gelemisvi sevgüliçkimi

Çkimi şeni ii şeyi eçkodi
Bgayinite guyiti memoçkodi
Dünya geyiktu ortaşen okoçkodu
İnsafişi mohti sevgüliçkimi

Ha gençluği açkva heşa var mulun
$Ana ğnosi var uğun emtuman yulun
Harkişi ğnosite koçi mar gulun
Kayi iduşuni sevgüliçkimi

Açkva guyiz miğun neknaş meptare
Heliniyi inşallah gobiktare
Var mi$vana hamdunyaz gebiktare
Si karari sevgüliçkimi

Kiş diçodu mohtu marti nisani
Ma zabinu miğun muntharen skani
Ar kobogna nukuskaniz yusufi
Cennetişe idare sevgüliçkimi

Çkva mut var gi$ume iduşuni
Ho domi$vi muyven şuyi mişini
İstersen dompili gemçi kurşuni
Dünya çkimi ivasen güliçkimi.
Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
55%
Daha önce 5 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :