Yazdır
Seslendiren: Sefil İrşadi
Sefil İrşadi
Gönderen:

Bağlar (Bu Abdal Postudur) (Söz)

Bu abdal postudur sakın hor bakma
Cihanı terk eden deriyi bağlar
Kurb u ilahiye vasıl olanlar
Soyunur kemhayı deriyi bağlar

Arif kibr eylemez hale varınca
Süleyman'a ne söyledi karınca
Bir Ali kahraman gence varınca
Kuşanır silahın deriyi bağlar

La-mekan şehrinde var mıdır namın
Temcid et dünyanı yele ver şanın
Sultan-ı Kevneyne inen Furkan'ın
Mücella üstüne deriyi bağlar

Neylerim dünyada mülk ü iradı
Hamd olsun terk ettim evlad-ı yari
şükr olsun görmüşem rü'yet-i nuri
Ol nuru görenler deriyi bağlar

Açılsa bizlere varlık kapısı
Mücevher altından olsa yapısı
Almazam bir pula olsa tapusi
Maksuda erenler deriyi bağlar

Doğru derviş isez hani teberiz
Acep bu sözlerden var mı haberiz
Vücutta üç yüz altmış altı damarız
Üzerine Halık deriyi bağlar

Ayağın depredip çıkarma saftan
Cihanı yarattı Nun ile Kef'ten
Güneş baş gösterse kulle'i kaftan
Her san'atın piri deriyi bağlar

Anka bezirganım alın bac'ımdan
Ser verir sır vermem ölsem acımdan
Mihnet-i dünyanın kahr-ı ucundan
Bu sefil İrşadi deriyi bağlar

Kaynak: Sefil İrşadi
Yöre: Artvin

Notasi: Bağlar (Bu Abdal Postudur)

Şarkının doğruluğunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
90%
Daha önce 3 değerlendirme yapılmış


Bu sayfayı ziyaret edenler bu sayfalara da uğradı :